Сучасні технології навчання

Сучасні технології навчання

Час читання:3 Хвил., 26 Секунд

Нова українська школа пропонує сучасні підходи освітнього процесу, що спрямовані на розкриття індивідуальності, інтелектуальний розвиток, здобуття корисних знань і навичок, які можна застосовувати в різних життєвих ситуаціях. Педагоги впроваджують інноваційні технології, щоб залучити дітей до навчання і самостійного опрацювання матеріалу, сприяти розвитку особистісних якостей, творчого і критичного мислення.

Нові освітні підходи застосовуються з метою формування розвиненої, цілеспрямованої, ініціативної особистості, яка вільно виражає свою думку та готова до вирішення нестандартних ситуацій. Пропонуємо розглянути сучасні освітні технології, що активно використовуються в умовах дистанційної та гібридної форм навчання.

Новітні технології навчання

До інноваційних способів навчання можна віднести набір педагогічних прийомів, методів викладання, засобів організації навчальної діяльності, а також використання сучасних технологій, що поліпшують результати освітнього процесу. У Новій українській школі застосовуються особистісно-орієнтовані методики, до принципів яких відносяться:

 • розвиток учнів з урахуванням їх здібностей та інтересів;
 • створення належних умов для реалізації особистості;
 • розкриття талантів та можливостей учнів;
 • залучення до самостійного опрацювання матеріалів та застосування знань;
 • вироблення корисних навичок та формування компетентностей.

В сучасній педагогічній практиці застосовуються різні інноваційні методи навчання, які спрямовані на вдосконалення навичок, отримання необхідних знань, розвиток творчості та критичного мислення. Вони спонукають до самостійних досліджень, пошуків ефективних методів вирішення завдань, розвитку м’яких навичок (soft skills). З цією метою застосовуються такі види педагогічних технологій:

 • ігрові технології навчання — під час навчального процесу учні включаються в гру з імітацією конкретної ситуації;
 • інтерактивні уроки — для учнів створюються комфортні умови, де кожен може проявити свої здібності й відчути особисту успішність;
 • проектне навчання — стимулює до самостійної підготовки, досліджень, розвиває творчі навички;
 • інтегровані технології — педагог визначає навички, які потрібно розвинути, та поєднує різні предмети для більш ефективної роботи;
 • мультимедійні технології — використання сучасних засобів для візуального відображення матеріалу, що краще сприймається і засвоюється;
 • мереживні технології — дозволяють сформувати ефективну комунікацію між педагогами та учнями через інтернет.

Розглянемо детально, які застосовуються інноваційні технології навчання у сучасній школі, їх особливості та переваги.

Освітні технології

Інтерактивні освітні методи використовуються в роботі з учнями початкових класів, а також в середній і старшій школі. Це навчання побудовано на основі активної взаємодії викладача з учнями. Освітні технології поділяються на фізичні (складання пазлів, моделювання різних життєвих ситуацій, малювання) соціальні (вікторини, опитування, колективні вирішення завдань) та пізнавальні (пошук інформації, дослідження, виступи).

Переваги інтерактивного навчання:

 • розвиток комунікативних навичок;
 • створення сприятливого середовища для учнів;
 • залучення до командної роботи;
 • розкриття творчого потенціалу.

Інтегровані уроки належать до популярних видів педагогічних технологій, що мотивують до пізнання, розвивають творчі здібності, а також вміння бачити причинно-наслідкові зв’язки. Щоб зацікавити дітей, підвищити їх інтелектуальний рівень, спонукати до навчання педагог поєднує різні дисципліни, як споріднені (фізику і математику), так і відмінні (історію і хімію). Інтегровані уроки зазвичай проводять для узагальнення вивченої інформації у цікавій формі, також для засвоєння нових знань та навичок.

Серед актуальних та ефективних педагогічних підходів варто виділити проектне навчання. Згідно з цим методом вчитель перевіряє готові домашні завдання, за умовами яких діти проводять власні дослідження, працюючи самостійно в парах або групах. Ці інноваційні технології НУШ застосовуються для систематизації знань та формування навичок, які допомагають вирішувати завдання в реальному житті. Переваги методу:

 • презентація набутих знань у цікавому форматі;
 • розкриття індивідуальності, схильностей і талантів;
 • самостійне вивчення матеріалу, самовдосконалення в процесі підготовки проекту;
 • можливість отримати результат, який мотивує учнів.

Ігрові технології — інноваційні методи навчання у початковій школі, що роблять уроки насиченими й цікавими. Також застосовуються в навчальному процесі для більш дорослих учнів у вигляді імітації різних ситуацій. Мета ігрових занять:

 • розважальна — пробуджують інтерес до навчання;
 • комунікативна — формують базових навичок через спілкування;
 • пізнавальна — направлені на самовивчення;
 • ігротерапевтична — моделюють складні життєві ситуації та способи їх вирішення.

Ігрові заняття направленні на соціалізацію учнів та застосування знань і навичок в реальному житті. Також ігри розвивають творчі здібності, допомагають самовизначитись, навчають критичного мислення.

Впровадження інновацій в школах

Уроки із застосуванням інновацій направлені не тільки на засвоєння матеріалу, вони підвищують мотивацію, враховують здібності, інтереси й навички кожного з учнів. Здобувачі освіти розвивають увагу, таланти, вчаться аналізувати, висловлювати свою думку, вирішувати різноманітні завдання.

Задля ефективності навчального процесу застосовуються нові методи подання інформації з використанням мультимедійних та мереживних технологій. На уроках учні дивляться фільми, презентацій, відеоролики готують власні проекти, навчаються за електронними підручниками на спеціальних освітніх платформах.

Впровадження новітніх методик допомагає краще сприймати матеріал, розвиває образне мислення, творчу уяву, зв’язне мовлення, що дуже важливо в умовах дистанційного і змішаного навчання.

Щасливий
Щасливий
0 %
Печальний
Печальний
0 %
Схвильований
Схвильований
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Злий
Злий
0 %
Здивований
Здивований
0 %

Залишити відповідь